Process Mining

Hur eliminerar du friktion i dina affärsprocesser snabbt och effektivt? Hur garanterar du tillgång till korrekt information om hur processer egentligen sker i företaget?

Vi är certifierade inom området och dedikerade med att arbeta med införande och stöd av Process Mining i alla steg.

Biswise Academy

Att hantera dagens IT är inte lätt. 
Ny teknik varvas ständigt med den befintliga och att förstå varför och hur vi ska agera blir en ständig utmaning. 


Biswise Academy ämnar ta sig an just den utmaningen. 
Genom att leverera utbildningar till både företag och skolor har vi som mål att öka kunskapen inom IT vare sig det gäller programmering eller nya innovationer.

Agilt Ledarskap

De flesta företag idag vet att agila metoder krävs för att hålla en konkurrenskraftig situation. Utöver bättre finansiella resultat blir även slutprodukten bättre.

Det blir både roligare och mer hållbart att arbeta med utveckling när kundnytta och värdeskapande är de främsta ledorden.